Úvod

Kdo jsem

Portrét Svetlana Drábková

Je potřeba se představovat? Za každého člověka mluví především jeho skutky: co udělal nebo naopak neudělal. Já bych se s Vámi ráda podělila o svůj pohled na Bibli, dějiny židovství a další otázky, na které jsem v průběhu svého života hledala odpověď.

První, co Vám představuji je moje příprava na hodiny náboženství pro děti z pátých a šestých tříd základní školy. Jedná se o texty, které jsem dětem po hodině rozdávala a které měly stručně shrnovat probranou látku. Přestože jsem každý rok náplň aktualizovala, základní text zůstává stejný již 10 let.

Dále bych ráda představila svou diplomovou práci z teologické fakulty CMTF v Olomouci, kterou jsem obhájila v roce 2004. Podklady pro svou práci jsem sbírala více než 5 let a toto období velmi významně ovlivnilo můj pohled na vztahy křesťanů a židů v průběhu dějin.

Základní životopisné údaje

Své představení pomocí svých prací doplním stručně o základní životopisné údaje.

  • Odpovědi na otázky typu, jak co funguje jsem hledala, co si pamatuji (cca 1971). Někdy neúspěšně, ale tatínek nakonec všechno složil zase dohromady.

  • Při studiu na vysoké škole jsem darem dostala odpověď na jednu ze svých největších otázek - otázky po smyslu života.

  • Křtem (1985) začala má cesta za poznáním Boha (nádherné období :-)).

  • Svobodné poznávání světa bylo doplněno radostným žvatláním čtyř dětí a já si zase mohla hrát s panenkami a vláčky. Hrála jsem si 12 let a zjistila jsem, že vyrostly nejen mé děti, ale změnila jsem se i já. Hodně.

  • Teologickou fakultu (obor Křesťanská výchova) jsem studovala při své cestě za poznáním církve. I zde jsem našla odpovědi.

  • Náboženství jsem začala učit v průběhu studia (2000) a moje děti byly také mými prvními žáčky.

Použití

Se zde dostupným texty můžete nakládat zcela volně, pokud dodržíte následující podmínky:

  • Uvedení autora
  • Nepoužití díla pro komerční účely
  • Nezasahování do díla

Více o Creative Commons Licenseby-nc-nd na stránce Creative Commons.