Diplomka

Zde najdete moji diplomovu práci na téma Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem vypracovanou pro dokončení studia teologické fakulty na univerzitě v Olomouci.

Práci můžete stáhnout ve formátu PDF (1.1 MB), dokument lze vytisknout, nelze z něj kopírovat. Pokud budete práci využívat pro citace dodržte všechna pravidla.

Stručný obsah práce:

 • Židé v Československé republice
 • Vztah katolické církve a Židů
 • Česká společnost a židé
 • Konečné řešení židovské otázky v protektorátu Čechy a Morava
 • Pomoc židovským spoluobčanům
 • Po návratu

Stáhnout

Přílohy:

 1. Ústavní zákon z roku 1920
 2. Desatero o Židech, Obnova 3. září 1938
 3. Nevítaní hosté mezi námi, Obnova 22. října 1938
 4. Církev a Židé, Obnova 11. března 1939
 5. K otázce židovské, Obnova 27. května 1939
 6. Nařízení Říšského protektora v Čechách a na Moravě o židovském majetku ze dne 21. června 1939
 7. Vládní nařízení ze dne 4. července o právním postavení židů ve veřejném životě
 8. Policejní nařízení o označování Židů ze dne 1. září 1941
 9. Vládní nařízení ze dne 7. března 1942, kterým se vydávají další předpisy o židech a židovských míšencích.
 10. Protokol z konference ve Wannsee z 20. ledna 1942
 11. Povolání do transportu do Terezína z února 1942